Signalerings- en responsservices over infectieziekten

Inloggen archief

inf@ct

Inf@ct

Berichtenservice voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie

Labinf@ct

Labinf@ct

Berichtenservice voor medisch microbiologische laboratoria

Signaleringsoverleg

Signaleringsoverleg

Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen

SO-ZI/AMR

Signaleringsoverleg-ZI/AMR

Maandelijks overzicht van infectieziektesignalen binnen ziekenhuizen

Signaleringsoverleg zoönosen

Signaleringsoverleg zoönosen

Maandelijks overzicht signalen over zoönosen bij mens en dier

Vetinf@ct

Vetinf@ct

Berichtenservice voor veterinairen over zoönosen

Behoort u tot de doelgroepen?

Meld u hier aan

Over Labinfact, Infact en Signaleringsoverleg(-zoönosen)

De berichtenservices zijn bedoeld om professionals in de infectieziektebestrijding op de hoogte te houden van infectieziektesignalen.

Het Signaleringsoverleg, Signaleringsoverleg Zoönosen en het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties & Antimicrobiële resistentie geven een overzicht van infectieziektesignalen en verschijnen op vaste momenten.

Inf@ct, Labinf@ct en Vetinf@ct zijn ‘responsservices’ en verschijnen onregelmatig. Ze worden verstuurd op die momenten dat het bestrijdingsbeleid wijzigt of als er reden is om te vragen om extra alertheid. Humane en veterinaire partijen zorgen gezamenlijk voor de berichten van het Signaleringsoverleg Zoönosen en Vetinf@ct.

Veelgestelde vragen

Archief
U kunt inloggen in www.rivm.nl/signalen met uw e-mailadres en een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u altijd veranderen of opnieuw aanvragen via http://signalen.rivm.nl/wachtwoord-vergeten.

Ik ben al lid, maar wil ook andere berichten ontvangen
Mail lci@rivm.nl.

Ik wil mijn e-mailadres wijzigen
Dat kan via de link onderaan uw berichten: 'Wijzig hier uw gegevens op uw profielpagina'.

Voor wie zijn deze services?

Signaleringsoverleggen:

  • artsen praktiserend in Nederland of Caribisch Nederland
  • overige professionals op het gebied van infectieziekten(adviseurs infectiepreventie, onderzoekers)

Signaleringsoverleg zoönosen:

  • professionals die zich bezighouden met zoönosen

Inf@ct en Labinf@ct:

  • artsen-microbioloog & medisch moleculair microbiologen
  • deskundigen infectiepreventie
  • artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding  GGD’en
  • medische vertegenwoordigers koepelorganisaties

Vetinf@ct

  • uitsluitend dierenartsen